Znojmo

Městská knihovna Znojmo je knihovna s pověřením výkonu regionálních funkcí. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a pořádá kulturně vzdělávací akce pro obyvatele města Znojma a širokého okolí. Její součástí jsou 2 profesionální a 3 neprofesionální pobočky.

V knihovně mohou uživatelé navštívit oddělení pro dospělé čtenáře, dětské oddělení, čítárnu se studovnou, jejíž součástí je obsáhlý fond regionální literatury, či hudební oddělení, které se pyšní rozsáhlou sbírkou běžných i méně tradičních hudebních nástrojů. Na všechny tyto nástroje umí knihovník Mgr. Pavel Frind zahrát a využívá je k besedám.

Specifickým oddělením je Knihovna rakouské literatury, která vznikla díky přeshraniční spolupráci s rakouskými sousedy. Nalézt v ní můžeme knihy nejen v němčině, ale i české knihy vztahující se k Rakousku.

Regionální oddělení poskytuje metodickou pomoc 144 knihovnám na Znojemsku. Jeho prostřednictvím se podařilo více než polovinu knihoven zapojit do regionálního automatizovaného systému Clavius REKS. Každoročně pomáhá při realizaci kulturně-vzdělávacích projektů zaměřených na lokální témata a historii. Zprostředkovává knihovnám také besedy s regionálními autory.

Mezi oblíbené akce MěK Znojmo patří Akademie 3. věku. Letos byl spuštěn už 11. ročník. Každoročně se příznivci knihovny také těší na hojně navštěvovaný Jazzový poetický večer, kde se umně prolíná ladnost jazzové hudby s jemností poezie. Knihovna provozuje „knihobudky“ na vlakovém nádraží v rámci Knihy do vlaku, dále (ve spolupráci s MěK Jevišovice) Knižní pohotovost v Nové nemocnici a sezónně Knihovnu na plovárně.

Žáci a studenti ZŠ, SŠ a učňovských škol mohou svou spisovatelskou kreativitu projevit v literární soutěži, jejímž vyvrcholením je autorské čtení v konferenčním sále MěK Znojmo. Letos proběhne již 14. ročník.

Měk Znojmo má navázanou spolupráci s řadou školních zařízení a organizací (např. Znojemská beseda, Jihomoravské muzeum, Tyflocentrum, Klub zdraví atd.) Ve spolupráci s matrikou města Znojma je součástí projektu Bookstart.

Knihovna provozuje i galerii v Domě porozumění na Slepičím trhu, kde jsou pořádány výstavy.