Trutnov

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Trutnov. Sídlí na Krakonošově náměstí č. p. 128 v rohové budově. V přízemí je oddělení pro dospělé čtenáře s volným výběrem beletrie, výtahem se vyjede do prvního patra, kde pokračuje oddělení pro dospělé čtenáře s volným výběrem populárně naučné literatury, dále je zde studovna s čítárnou. Po schodech se jde do oddělení pro děti, které má dvě místnosti. V jedné jsou ve volném výběru knihy pro nejmenší a knihy pro věkovou skupinu 7-9 let. Ve druhé místnosti je knihovní fond pro starší děti.

Služby, které nabízí svým čtenářům: absenční a prezenční půjčování knih, periodik, audioknih, zvukových knih pro slabozraké, stolní hry, meziknihovní výpůjční službu a zprostředkovává výpůjčky e-knih (Palmknihy a Flexibooks).

V knihovně se také pořádají kulturní a vzdělávací akce jak pro dospělé čtenáře, tak i pro děti.

Knihovna má 2 pobočky – jednu na sídlišti Horní Staré Město a druhou v městské části Poříčí.

Jako knihovna pověřená regionálními funkcemi se stará o 8 městských knihoven a 39 obecních knihoven okresu. 38 obecních knihoven je plně automatizováno.