Třinec

Třinecká knihovna je velmi progresivní instituce, proto je představena vlastními slovy, převzatými z www stránek:

Jsme Knihovna Třinec.

Jsme veřejná univerzální knihovna pro každého, kdo si k nám najde cestu.

Naším cílem je stát se pro své uživatele třetím místem (po domově, škole/práci), kde budou trávit svůj volný čas, které je bude inspirovat, umožní jim přístup k informacím, vzdělání a zábavě. Chceme, aby u nás k sobě lidé měli blíž.

V roce 2014 se nám podařilo do moderních prostor umístit nejen knihovnu, ale také Infocentrum Třinec, jeden z výstavních prostorů Galerie města Třince a literární kavárnu Café Čítárna. Mimo ústřední knihovnu provozujeme také pobočky ve Starém Městě, na Sosně, v Neborech, Oldřichovicích, Tyře a na Kanadě.

Díky nově zrekonstruované budově a většímu prostoru nabízíme mnoho aktivit, pro které jsme se stali významným kulturním a komunitním centrem města Třince. Navazujeme tak na trend, kdy se veřejné knihovny v ČR ve velké míře podílejí na životě města, jeho občanů a skupin.

Veškeré akce pečlivě připravujeme, a to s důrazem na dramaturgii a především kvalitu. Cíleně a systematicky se věnujeme dětem, dospívající mládeži a seniorům. Výrazným způsobem podporujeme rodiny, kvalitní knihy a koncepčně především dětskou čtenářskou gramotnost.

Za tuto soustavnou a systematickou činnost nám byl Ministrem kultury ČR udělen titul Knihovna roku 2015.

Naším zřizovatelem je Město Třinec, a to na základě zřizovací listiny.