Svitavy

Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací města Svitavy. Od roku 2008 sídlí v moderních prostorách Multifunkčního, vzdělávacího, komunitního a kulturního centra Fabrika. Knihovna má k dispozici veškeré zázemí centra – učebny, sál, přednáškovou aulu, výstavní prostory. Samotné prostředí knihovny je neustále zlepšováno, v roce 2017 byl v dětském oddělení vybudován čtenářský koutek pro nejmenší děti, v roce 2019 nová odpočinková zóna v oddělení pro dospělé čtenáře.

Téměř celý knihovní fond je ve volném výběru. Kromě základních výpůjčních a bibliografických služeb (půjčování knih, časopisů, eknih, hudebních CD, audioknih) si mohou čtenáři půjčit také stolní hry, didaktické a montessori pomůcky.

Zásadní pro činnost knihovny je v posledních letech spolupráce s Místním akčním plánem vzdělávání. V rámci projektu „Proměna Městské knihovny ve Svitavách na kreativní a vzdělávací centrum pro děti a dospívající mládež“ je realizován čtenářský, fantasy a filmový klub a aktivita Kufr plný knih. Jejím cílem je dostat co nejblíže ke čtenářům různých věkových kategorií předškoláci, první a druhý stupeň ZŠ) současnou kvalitní knižní produkci. Záměrem je, aby si děti mohly vybrat, přečíst, ale také si ponechat knihu, která je osloví, a získaly tak možnost vytvořit si během školního roku základ vlastní domácí knihovničky.

Knihovna je partnerem vzdělávacím institucím (školky, základní a střední školy včetně speciální), neziskovým organizacím (spolek Matky sobě, mateřské centrum, klub seniorů) i ostatním organizacím ve městě (např. městské muzeum a galerie).

Nabízí vzdělávací programy pro širokou veřejnost od nejmenších dětí (projekt S knížkou do života, workshopy pro děti) po seniory (Virtuální univerzita třetího věku, PC kurzy). Podporuje současnou českou literaturu (autorská čtení), v programové nabídce reaguje na společenské události (např. téma EU, Brexit), je místem setkávání.

Městská knihovna ve Svitavách je pověřena výkonem regionálních funkcí.