Pelhřimov

Městská knihovna Pelhřimov je veřejnou knihovnou, která poskytuje knihovnické či informační služby všem, kteří je potřebují. Plní základní knihovnické poslání, jímž je získávání, zpracovávání, uchovávání a poskytování informací všem bez rozdílu. Pořádá a nabízí množství aktivit pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat, setkávat nebo jen trávit volný čas v příjemném prostředí. Městská knihovna Pelhřimov je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro 87 knihoven pelhřimovského regionu. Knihovna je součástí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Pelhřimova, jejímž zřizovatelem je Město Pelhřimov.

Pelhřimovská knihovna slouží svým čtenářům od roku 1903 a vždy se snažila nabízet co nejmodernější služby. Od roku 2002 sídlí v historické budově postavené počátkem 20. století, která byla zdařile rekonstruovaná pro potřeby knihovny a je bezbariérová. V roce 2018 služby knihovny využívalo 3 736 čtenářů, kteří si vypůjčili 168 131 dokumentů. Kromě klasických dokumentů je možné si vypůjčit také e-knihy z portálu eReading.cz a hry od různých vydavatelů. Knihovní fond obsahuje 164 541 knihovních jednotek a 166 titulů novin a časopisů. Knihovna používá automatizovaný knihovní systém Clavius.

Kromě tradičních knihovnických služeb pořádá knihovna pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel přednášky na různá témata, cestopisné pořady, besedy se spisovateli a ilustrátory pro děti i dospělé, autorská čtení, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, školení (Jak pracovat s internetem, se sociálními sítěmi, Jak si stahovat elektronické knihy do mobilu či čtečky, Jak vyhledávat dokumenty, Jak citovat aj.), literární semináře, zážitkové semináře, kuchařské workshopy, živou knihovnu, kdy místo knih vypráví lidé své životní příběhy, divadelní představení, zdravé snídaně v knihovně, nocování v knihovně, čtenářské soutěže, fotografické workshopy, malířské dílny, Virtuální univerzitu třetího věku, tréninky paměti, hudební pořady, promítání filmů aj. Ročně knihovna uspořádá 552 kulturních a vzdělávacích akcí.

Prioritou je práce s dětmi, potvrzením dobré práce s dětskými čtenáři je jedno z nejvyšších procent čtenářů z dětí do 15 let, více než 66 % dětí tohoto věku jsou čtenáři pelhřimovské knihovny. Práce dětského oddělení byla oceněna i v celostátní soutěži Kamarádka knihovna. Zvláštní důraz je kladen na služby pro rodiče s dětmi, mládež a studenty, služby seniorům, sociálně slabým a handicapovaným. Hlavním cílem všech zaměstnanců pelhřimovské knihovny je poskytování profesionálních knihovnicko-informačních služeb v přátelském a příjemném prostředí. Oceněním dobré práce pelhřimovských knihovnic a knihovníka jsou kromě kladných ohlasů našich čtenářů i výsledky v celostátní soutěži knihoven Knihovna roku.

V letošním roce se pelhřimovská knihovna stala držitelkou Ceny města Pelhřimova v kategorii Mimořádné zásluhy o rozvoj města. Ocenění se uděluje osobnostem, firmám a organizacím, které pozitivně ovlivnily dění ve městě a přispěly k jeho propagaci. Pro knihovnu a všechny její zaměstnance je toto prestižní ocenění významnou poctou a uznáním za práci a aktivity, které knihovna a její zaměstnanci vykonávají pro občany města i regionu. Získané ocenění bude velkou motivací pro činnost knihovny v letech budoucích.