Pardubice

Krajská knihovna v Pardubicích sídlí v samotném srdci města v historických budovách, jejichž příběh sahá až do 16. století. Svým čtenářům tak může nabídnout inspirativní prostředí, kde mohou obdivovat krásu původních historických staveb propojených s prvky zcela moderních dostaveb a technologií.

V rámci systému knihoven Pardubického kraje je nejvýznamnějším poskytovatelem knihovnických a informačních služeb v regionu. Funguje jako metodické a vzdělávací centrum pro 421 knihoven a v rámci programu regionálních funkcí poskytuje podpůrné služby knihovnám v menších obcích.

Bohatý fond je rozdělen do několika samostatných oddělení. Knihovna pamatuje také na čtenáře se zrakovým či sluchovým postižením. Disponuje speciálním fondem pro neslyšící a fondem zvukové knihovny pro nevidomé. Slabozrací a nevidomí uživatelé mají možnost využívat speciální kompenzační pomůcky - přenosnou a stolní kamerová lupu, počítač se zvukovým portálem Friendly Vox.

Kromě poskytování knihovnicko-informačních služeb knihovna nabízí příjemný prostor pro volnočasové aktivity a vytváří bezpečné místo k odpočinku, relaxaci a setkávání občanů města. Připravuje atraktivní kulturní a vzdělávací programy pro široký okruh návštěvníků a neustále rozšiřuje rozsah svých služeb, kterými vychází vstříc svým uživatelům. Umožňuje například pohodlné vracení knih v jakoukoli dobu do biblioboxů rozmístěných po celém městě nebo zpříjemňuje cestování zapojením do celostátního projektu Kniha do vlaku. Prostory knihovny jsou také k dispozici regionálním autorům pro krátkodobé výstavy.

V roce 2020 budou prostory knihovny rozšířeny o nově zrekonstruované budovy na Příhrádku. Veřejnosti tak budou zpřístupněny vzácné památkové objekty, návštěvníci budou mít k dispozici mimo jiné komunitní prostor, badatelnu, čítárnu, jobs centrum či muzejní expozice věnované starým tiskům a literárním osobnostem našeho kraje.

Naším cílem je snaha uspokojit přání a požadavky uživatelů, ale také uznání skutečnosti, že právě knihovny jsou nejen kulturní, ale i významné vzdělávací instituce v systému mimoškolního vzdělávání široké veřejnosti.