Most

Městská knihovna Most svou činností navazuje na dramatickou stoletou historii mosteckého knihovnictví, související s národnostní situací v předválečném Mostě (česká veřejná knihovna po 1. sv. válce sídlila spolu s německou ve stejné budově, aby v roce 1938 byla uzavřena, resp. zlikvidována a na podzim 1945 znovu obnovena). V roce 1948 se knihovna rozšířila o hudební oddělení a byl při ní založen Klub čtenářů, jehož patronem se stal spisovatel Jiří Marek. S postupným rozvojem města byla knihovna v r. 1950 převzata do působnosti Okresního národního výboru s názvem Okresní lidová knihovna v Mostě. V roce 1954 byla založena hudební sbírka s více než patnácti sty gramofonovými deskami. Od 60. let 20. století knihovna zajišťovala metodickou pomoc pro místní lidové knihovny v obcích okresu Most. V souvislosti s rozhodnutím vlády o likvidaci města Mostu kvůli těžbě uhlí a výstavbou nového města knihovna zažila v 70. letech několik stěhování a provizorií, aby od roku 1985 začala její činnost v nové účelové budově (první svého druhu v poválečné Československé republice) v Moskevské ulici č. 12.

Zřizovatelem Okresní knihovny v Mostě byl až do roku 2002 Okresní úřad v Mostě. 1. 1. 2003 se knihovna stala příspěvkovou organizací města Mostu s názvem Městská knihovna. Kromě svého základního poslání být knihovnou s městskými funkcemi je i tzv. pověřenou knihovnou, tedy poskytuje poradenské a koordinační služby veřejným knihovnám v regionu Most (městské knihovny v Litvínově, Meziboří, Lomu, Horním Jiřetíně a Hoře Svaté Kateřiny a dalších 19 obecních knihoven). Ve stejném roce bylo rozhodnuto o zrušení Správy městských kin a její sloučení s Městskou knihovnou, které proběhlo k 1. 1. 2004. Knihovna tak svou činnost organizačně spojuje s provozem kina Kosmos a planetária. Hlavními odděleními knihovny jsou oddělení doplňování a zpracování fondu, oddělení výpůjčních služeb /pro dospělé (beletrie) a oddělení pro děti a mládež/ a oddělení naučné literatury (pro dospělé). V knihovně je od r. 2017 zaveden automatizovaný knihovnický systém Tritius (předtím Lanius), který je vlastně pokračováním postupné automatizace knihovny (od r. 1996, kdy bylo zahájeno vkládání údajů do počítačů přes zpřístupnění on-line katalogu pro čtenáře v r. 1997). Větší část knižního fondu knihovna svým čtenářům a uživatelům nabízí ve volném výběru, přičemž - naštěstí – jí zatím nelimituje nedostatek skladových prostor.

Mostecká knihovna je instituce, která podle Knihovního zákona poskytuje různé služby široké veřejnosti. Její prioritní funkcí je získávání, uchování a zpřístupnění dokumentů, ale uživatelé v ní najdou – kromě klasické výpůjční činnosti i (dnes již standardní) přístup k Internetu, on-line katalogu, možnost využít čítárny periodik či studovny regionální literatury i zprostředkování meziknihovní výpůjční služby, kopírování, laminování či úpravu dokumentů kroužkovou vazbou, možnost skenování a tisku dokumentů, stejně jako i dostatek místa pro četbu či studium materiálů. Pro malé čtenáře je k dispozici i dětský koutek. V knihovně se již tradičně pořádá množství nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akce pro veřejnost (výstavy, besedy, kurzy, cestopisné přednášky, burzy), a to i ve spolupráci s Magistrátem města Most a dalšími institucemi. Jako první knihovna v Ústeckém kraji zahájila projekt „Kniha do vlaku“. K nejdéle trvajícím projektům patří každoroční Pasování prvňáčků na čtenáře nebo práce se seniory. Nově (od začátku roku 2019) bylo zahájeno půjčování e-knih (e-Reading, Palm knihy) a letní půjčování knih na Aquadromu („Kniha k vodě“). Raritami v knihovně je (ze známých evropských knihoven) nejdelší osvětlovací těleso - lustr ve tvaru šroubovice s 354 žárovkami měří 63 metrů, stejně jako i produkce vlastního medu od včel, pěstovaných na střeše knihovny (k nim vede naučná stezka) a hejno papoušků a křepelek (posezení u nich je prý dobrá relaxace!).

Několik čísel: Most má přes 66 000 obyvatel, počet registrovaných čtenářů knihovny 5 204, počet knihovních jednotek 237 681, pro veřejnost otevřeno týdně 35 hod., počet výpůjček celkem 236 311, knihovna nemá pobočky.

(Údaje platné k 31. 12. 2019)