Mariánské Lázně

Městská knihovna Mariánské Lázně je umístěna přímo v centru města na Hlavní třídě a je součástí nádherného anglického parku, který je symbolem krásného lázeňského města.

Budova knihovny je dominantní kulturní památka v historizujícím stylu, kterou dal postavit na začátku 20. století starosta Hans Turba, a proto nese jeho jméno Vila Turba. Původně bývalý lázeňský penzion navštívil i Sigmund Freud, jeho pobyt zde připomíná bronzová reliéfní dvojdeska na přední fasádě budovy.

Kromě tří oddělení (dospělí, dětské, studovna) má knihovna velmi specifický fond, a tím je balneologická knihovna, která soustřeďuje naučnou literaturu z bývalého Výzkumného ústavu balneologického zaměřenou především na lázeňství (cca 5500 svazků). Jedná se o monografie, odborné časopisy a výzkumné zprávy, častokrát světového významu, psané nejenom v češtině, ale také v jiných jazycích.

Knihovna pravidelně pořádá spoustu akcí, jako jsou cestovatelské přednášky, dětské čítárničky a další akce (besedy, přednášky, workshopy, kurzy) včetně autorských čtení jak pro dospělé, tak i pro děti. Knihovna se snaží fungovat jako komunitní centrum, které nabízí vzdělávání a inspiruje k lepšímu životu. Dvakrát ročně pořádáme ezoterický festival Cesty ke zdraví, který vzdělává v oblasti osobního rozvoje, tak jako naše letní ezo-večery.

V roce 2018 se knihovna stala konzultačním střediskem Virtuální univerzity třetího věku ZČU, aktivně se zde vzdělávají senioři. Dalšími pravidelnými vzdělávacími akcemi jsou různé jazykové kurzy (ČJ pro cizince, angličtina pro děti, FJ pro dospělé), dechové cvičení Infinity, ale také doučování matematiky pro žáky ZŠ a individuální výuka PC.