Hradec nad Moravicí

Základním posláním Městské knihovny Hradec nad Moravicí je poskytování informačních a knihovnických služeb občanům města, studentům i návštěvníkům Hradce nad Moravicí.

Knihovna plní své poslání na celém území města Hradec nad Moravicí a jeho integrovaných obcí Benkovice, Domoradovice, Jakubčovice, Kajlovec, Žimrovcie.

Hradec je obklopen množstvím menších vesniček o několika stech obyvatelích. Těch je v okolí knihovny 19 a právě pro ně vykonává pověřená knihovna služby v rámci regionálních funkcí. Ty jsou v plné výši financovány Moravskoslezským krajem.

Knihovna se stále snaží vylepšovat své služby, čtenáři mají k dispozici velmi využívanou Biblioschránku, do které můžou vracet knihy sedm dní v týdnu 24 hodin denně. Zavedla se služba Odlož knihu, kdy si čtenář vybere knihy v online katalogu a knihovna mu je zdarma připraví. Nabízena je také služba Kniha z knihovny, což je online knihkupectví s osobním odběrem zdarma přímo v knihovně.

K dispozici jsou čtenářům dárkové poukazy, možnost zapůjčení čtecích brýlí, deštníků s logem knihovny .

Knihovna vydává časopis pro děti Hradecký kniháček, maminky s předškolkovými dětmi (1-3 roky) mohou navštěvovat Klub Klubíčko, kde se děti hravou formou dostávají do kontaktu s knihou a prostředím knihovny. Mohou si společně pohrát, prohlížet dětská leporela, naučit se krátké říkadla, zazpívat si a vyrobit malé dílko. Při „Vítání občánků“ dostanou noví občánci města krásnou dětskou knížkou.

Každý měsíc pořádá knihovna Dopoledne s pohádkou pro děti z mateřských škol, kdy jim chodí číst pohádku "knihovnická babička". Knihovna také spolupracuje na akcích zřizovatele s místními spolky. Každé dva měsíce je připravena výstava - fotografická, vzdělávací nebo z cyklu "Představujeme hradecké talenty".

Knihovna se zapojuje do celostátních akcí Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu nebo do celorepublikového výstavového happeningu Výstava na stromech.

"Zkrátka snažíme se být jedním z podpůrných pilířů života v naše městě, nositelem tradic, historie a současnosti."