Hradec Králové

Knihovna města Hradce Králové našla pro svůj provoz jedinečný prostor. Místo staré rozpadlé tovární budovy uprostřed města stojí od roku 2013 společenské centrum plné barev, hravých prvků, ale i připomínek unikátní industriální architektury. Autorem přestavby i interiérů je populární herec a architekt David Vávra.

Díky zrekonstruovaným prostorům se knihovna stala moderní institucí, která poskytuje nejen tradiční informační a knihovnické služby, ale je také místem setkávání. Snaží se aktivně zavádět do praxe nové trendy v oblasti služeb. Knihovna je kompletně bezbariérová. Najde se zde dostatek míst pro studium, či prostory pro příjemně strávené chvilky, např. Literární kavárna nebo střešní terasa, která je skvělým místem pro odpočinek, ale i letní kurzy jógy. Galerie a foyer jsou určeny k výstavním účelům.

Kromě klasické půjčovny pro dospělé se knihovna může chlubit největším hudebním oddělením a zvukovou knihovnou pro nevidomé a slabozraké, díky níž je držitelem certifikátu Handicap Friendly. Součástí referenčního centra, kde najdeme unikátní fond regionální literatury (knihy, sborníky, monografie i periodika), je informační středisko Europe Direct, které svými akcemi vhodně doplňuje program knihovny. V dětském oddělení se barvami a hravými prvky nešetřilo, inspirací byla architektům známá stavebnice Merkur. Také se zde nachází malírna, kde se pravidelně konají výtvarné dílny.

Kulturní a vzdělávací akce knihovna cílí na všechny věkové kategorie a snaží se reagovat na aktuální potřeby společnosti. Čtenářství rozvíjí již od nejnižšího věku prostřednictvím Bookstartu a dalších pořadů pro základní školy. Z dílny hradeckých dětských knihovníků pochází např. projekt Lovci perel, který se rozšířil do knihoven v celé republice. Královéhradecká knihovna nezapomíná ani na seniory, kterým je určena řada přednášek, autorských čtení, hudebních pořadů, ale také Virtuální univerzita třetího věku.

V okrajových částech města Hradce Králové působí 11 menších poboček knihovny, které nabízejí pestrou škálu služeb a kulturních i vzdělávacích akcí. Knihovna je pověřena také regionální funkcí. Metodicky vede menší knihovny v okrese, čímž napomáhá rozvoji komunitního života v obcích.