Hodonín

Městská knihovna v Hodoníně patří ke kulturním institucím s dlouhou tradicí. Již od roku 1921 využívají její služby občané Hodonína. Od roku 2003 je pověřena výkonem regionálních funkcí na území bývalého okresu Hodonín, což znamená, že poskytuje regionální služby, knihovní i informační, pro 79 knihoven regionu Hodonínska, Kyjovska i Veselska.

Pro potřeby knihovny byla před dvaatřiceti lety postavena budova na Národní třídě, která v letech 2012-2016 prošla celkovou rekonstrukcí. Dnes má knihovna ve fondu 145 855 knižních svazků pro 5 318 registrovaných čtenářů.

Tradici v knihovně mají kulturní a vzdělávací akce a vzhledem ke geografické poloze na hranicích se Slovenskem jsou partnery zejména slovenští spoluorganizátoři. Od roku 2007 má v knihovně nezastupitelné místo pořádání pravidelných pásem mezinárodních literárních čtení. Pevnou pozici si vybudovalo v knihovně i výstavnictví díky několika výstavním prostorům, z nichž nejvýraznější je Galerie Vednevnoci.

Vzdělávací role knihovny je naplňována organizováním Univerzity volného času, Virtuální univerzity třetího věku, lekcí informační a digitální gramotnosti a rozvíjením čtenářských dovedností u dětí a mládeže.

Knihovna se pravidelně zapojuje do celostátních kampaní na podporu čtenářství a v rámci kampaní nabízí pestrý kulturní i vzdělávací program po celý rok pro všechny věkové kategorie.

Důležitá je také bezbariérovost knihovny a technické úpravy v budově knihovny, které umožňují i osobám se specifickými potřebami, aby se samostatně a bez bariér pohybovaly po budově knihovny a využívaly tak všech nabízených služeb.