Brandýs nad Labem - Stará boleslav

Knihovna Eduarda Petišky je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřizovanou městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Vznikla v roce 1964 sloučením dvou svébytných knihoven – Masarykovy knihovny a čítárny v Brandýse nad Labem a Veřejné knihovny ve Staré Boleslavi. Od roku 1951 do roku 1988 byla knihovnou okresní, od roku je 1989 knihovnou městskou.

V roce 2004 získala název Knihovna Eduarda Petišky. Tento významný spisovatel v Brandýse nad Labem žil a na zdejším hřbitově má svůj hrob. Knihovna má v současné době 12 zaměstnanců, kteří pracují v oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, ve studovně – herně a v pobočce Stará Boleslav. Dalšími odděleními jsou oddělení zpracování fondu, regionální oddělení a ekonomický úsek. Týdně je ve všech odděleních otevřeno 99 hodin. Knihovna poskytuje možnost uplatnění dvěma handicapovaným spoluobčanům, kteří se pravidelně starají o řazení knihovního fondu.

Kromě standardních činností (půjčování, poradenská činnost v oblasti literatury, lekce informatické výchovy pro MŠ, ZŠ a SŠ, propagace čtení a literatury formou autorských besed, přednášek, workshopů a seminářů, zpřístupňování lokální historie) knihovna zajišťuje ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou přednášky Virtuální univerzity třetího věku pro 40 studentů-seniorů.

Ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ připravuje každoročně Hrátky s kocourem Mikešem (den plný her pro rodiče s dětmi). Spolupodílí se na průběhu Muzejní noci a akcích připravovaných MAS Střední Polabí. Již druhým rokem organizuje Čtení na Labi, což je literární noc zaměřená na regionální autory. Novinkou z konce loňského roku je Dámský čtenářský klub, který se schází jednou za dva měsíce.

Několik čísel za rok 2018:

  • 3182 čtenářů (z toho 1064 dětí do 15 let)
  • 55 641 fyzických návštěvníků
  • 17 729 návštěvníků on line
  • 109 269 výpůjček tištěných knih, audio knih, časopisů a her
  • 191 výpůjček e-knih
  • 167 akcí.

Na základě smluv s 12 obecními úřady v regionu poskytuje knihovna Eduarda Petišky odborné knihovnické služby dvanácti obecním knihovnám. V loňském roce bylo rozesláno 61 souborů s 989 svazky.

Knihovna je členem SKIPu, SDRUKu, MAS Střední Polabí. Je zapojena do aktivity Rozvoj čtenářské gramotnosti MAP pro správní obvod města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Motto knihovny zní: „Knihovna jako místo, kde se cítím dobře“.