Břeclav

Městská knihovna v Břeclavi slaví v roce 2019 již 120. výročí svého vzniku. Kromě tradičních služeb, jako jsou výpůjční, informační, meziknihovní výpůjční a kopírovací služby, poskytuje čtenářům a ostatním zájemcům další nabídku:

  • Odlož knihu (knihy, které nejsou rozpůjčované, si může čtenář nechat přes on-line katalog odložit a ty jsou po dobu 3 dnů připraveny k vyzvednutí. Služba je zpoplatněna částkou 10 Kč za jednu objednávku).
  • Donáška knih, časopisů a zvukových knih do domu – pro nemocné a handicapované čtenáře zdarma.
  • Přednostní výpůjčka s názvem Právo první noci s bestsellerem – pro čtenáře, které nebaví čekat na to, až na ně přijde řada u nejžádanějších knih, na které jsou často desítky rezervací, za poplatek 30 Kč za kus.

Knihovna spolupracuje s místními organizacemi a spolky, jako jsou mateřské, základní a střední školy, Tyflocentrum, klub důchodců a do domu seniorů chodí knihovnice každý týden půjčovat knihy.

Pro seniory je připravena možnost účasti na Virtuální univerzitě, která je velmi populární a pokračuje již pátým rokem, téma současného semestru jsou „Klenoty barokního sochařství v českých zemích“.

Pro propagaci knihovna využívá Facebooku a Instagramu, kde čtenáři najdou nejen informace o blížících se akcích knihovny, ale také doporučení knihovnic a knihovníků ohledně doporučovaných knih.

Knihy jsou označeny piktogramy pro větší přehlednost a sami čtenáři mají možnost označit knihy, které se jim líbily.

Knihovna Břeclav stojí také za založením facebookového profilu, určeného pouze pro pracovníky knihoven s názvem KNIHOVNY KNIHOVNÁM, kde už více než 600 členů sdílí své zkušenosti a nápady.

V souvislosti s oslavami 120 výročí založení knihovny jsou na rok 2019 připraveny zajímavé akce:

  • Autorské čtení s Alenou Mornštajnovou nebo Zbygniewem Czendlikem
  • Oblíbené cestovatelské přednášky – nejbližší o Peru, Mexiko s P. Jazairovou
  • Tradiční Listování
  • Promítání filmů z festivalu Jeden svět pod názvem Free Film Fest

Nejen místní čtenáři se mohou těšit na celý cyklus historických přednášek týkajících se Lichtenštejnů. Nebude chybět ani divadelní představení amatérského divadelního spolku Ciryl „České nebe“.

K tomuto výročí je v knihovně vytvořen fotokoutek, kde si mohou návštěvníci vyfotit památeční fotografii a nasdílet ji na knihovní Facebook. A současně je plánováno vydání publikace k tomuto výročí, oživené vzpomínkami knihovníků i čtenářů.